REDUCE OS DESPERDICIOS
COMO REDUCIR OS DESPERDICIOS DE ALIMENTOS

Tal e como se recolle na Estratexia "Máis alimento, menos desperdicio", promovida polo Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente (MAGRAMA), poderíamos sinalar as seguintes recomendacións:

Coñece Sogama